2015: Sahamalaza

Apenheul is één van de trekpleisters in Apeldoorn. Naast dat het een leuk park is, zetten zij zich via het Apenheul Natuurbehoudsfonds (ANF) in voor (bedreigde) apen in het buitenland. Projecten hebben uiteraard als doel om de apen en leefomgeving te beschermen. Dit kan bijvoorbeeld door de plaatselijke bevolking om te scholen van houtkapper naar boswachter. De drie peilers van een project zijn: onderzoek, educatie en natuurbehoud.

Elk jaar kiest de Apenheul een project uit die extra aandacht nodig heeft. Wist je dat alleen in Madagascar ruim 100 van de 300 bekende apensoorten leven? En 95% van deze 100, zijn bedreigd. De Blauwoogmaki valt onder de categorie ‘zeer ernstig bedreigd’. Dit soort krijgt dit jaar extra aandacht van zowel de Apenheul als van ons.

Rotaract Apeldoorn viert zijn 30-jarig bestaan dit jaar en willen daarom een typisch Apeldoorns initiatief steunen. Rotaract Apeldoorn staat voor samen betrokken zijn, netwerken, ontdekken en samen ontwikkelen. Daar sluiten de projecten van Apenheul naadloos op aan. Omdat we dertig jaar bestaan, pakken we flink uit voor dit jaardoel. Hoe? Houdt ons, onze website en social media in de gaten!

Waar in de wereld
Sahamalaza is een schiereiland aan de westkust van Madagaskar. Dit eiland bij Afrika staat bekend om zijn vele bijzondere dieren- en plantensoorten, die nergens anders in de wereld voorkomen.

Probleem
Blauwoogmaki’s komen alleen voor in een heel klein gebied op Madagaskar, waarin het bos wordt gekapt om plaats te maken voor landbouw. Daarnaast wordt er op halfapen (waaronder blauwoogmaki’s) gejaagd voor het vlees. Door de instabiele politieke situatie op Madagaskar wordt er, ondanks dat veel dieren officieel beschermd zijn, niet opgetreden als iemand de wet overtreed.

Het project
Het Sahamalaza project is een initiatief van de organisatie AEECL. Door het werk van AEECL is het Sahamalaza-gebied en een deel van de oceaan in 2001 uitgeroepen tot UNESCO Biosfeer Reservaat. Het project wil twee dingen: natuurbescherming en een beter gebruik van natuurlijke bronnen. Boswachters beschermen tegenwoordig het gebied, terwijl er met de lokale bevolking goede afspraken zijn gemaakt over activiteiten die schadelijk zijn voor het voortbestaan van de bossen. Door onderzoek proberen wetenschappers beter te begrijpen hoe de maki’s zich gedragen en wat hun dagelijkse behoeften zijn. Zo kunnen er maatregelen getroffen worden voor hun bescherming. Bovendien traint AEECL de lokale bevolking in het duurzaam produceren van rijst – de belangrijkste voedselbron van veel mensen – om de druk op het beschermd gebeid te verkleinen.

Resultaten
Doordat de lokale bevolking zich heeft georganiseerd in natuurbeschermingscomités kan een groot deel van de illegale activiteiten voorkomen worden. Zo krijgen houtkapbedrijven geen toegang meer tot het bos en is er een betere controle op de (illegale) jacht. Het inkomen van de lokale bevolking is gestegen door het rijstproject. Was de oogst eerder nog 3.000 kg per hectare, nu ligt het gemiddelde vijf keer zo hoog! Dat heeft niet alleen gevolgen voor de inkomsten, maar het zorgt ook voor een daling van het grondgebruik en de boskap.

Hoe verder…
Door de instabiele politieke situatie is het werk op Madagaskar moeilijk geworden. Gelukkig blijft de lokale steun groot. Door het promoten van ecotoerisme (inkomsten voor lokale bevolking) zal deze steun waarschijnlijk nog verder groeien. De situatie blijft kritiek voor blauwoogmaki’s, maar we hopen toch op de goede weg te zijn om deze opvallende soort voor uitsterven te behoeden.